REGULAMIN PROMOCJI “GODZINOWY ZJAZD CENOWY”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja jest organizowana pod nazwą “GODZINOWY ZJAZD CENOWY” (“Promocja”)
 2. Organizatorem promocji jest DORIAN Hurtownia Elektrotechniczna Wysocka Sielicka Sp.k., z siedzibą przy ul. Kobyłkowskiej 12, 05-200 Wołomin, NIP 125-170-00-37 REGON 384809238 KRS 0000855554 (“Organizator”)
 3. Promocja organizowana jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (“Regulamin”)
 4. Promocja przeprowadzana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

ZAŁOŻENIA I WARUNKI PROMOCJI

 1. Promocja będzie obowiązywać w losowe dni miesiąca: Poniedziałek – Piątek w godzinach 8:00 – 15:00, Sobota w godzinach 8:00 – 12:00 lub do wyczerpania zapasów magazynowych
 2. Przedmiotem Promocji będą produkty wybierane z całego asortymentu Organizatora
 3. Przedmiotem Promocji jest możliwość zakupu wybranego przez organizatora produktu w obniżonej cenie
 4. Informacja o promocji będzie pojawiać się w dniu jej obowiązywania o godzinie 8:00 na stronie internetowej Organizatora (www.dorian.pl) oraz na profilu firmy na platformie Facebook (www.facebook.com/Hurtownia.DORIAN
 5. Promocja ma charakter otwarty i powszechny
 1. Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne oraz firmy dokonujące zakupu u Organizatora
 2. Sposoby płatności obowiązujące przy zakupie produktów z promocji to: gotówka, karta płatnicza, BLIK,  przedpłata oraz dla klientów którzy posiadają u Organizatora limit kupiecki – faktura z 3 dniowym terminem płatności, nie dotrzymanie terminu płatności (liczy się data wpływu na rachunek) wiązać się będzie z refakturą do cen w/g warunków handlowych ustalonych z Organizatorem
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami
 4. Promocja nie łączy się z innymi rabatami

REKLAMACJE

 1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu
 2. Reklamacje związane z Promocją można składać pisemnie w siedzibie Organizatora. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe w związku z reklamacją będą przetwarzane w celach związanych z Promocją. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo do wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników Promocji. Aktualny regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora (www.dorian.pl)
 2. Wszelkie spory i roszczenia związane z promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny
 3. Promocja określona w Regulaminie nie jest grą losową, loterią fantową, loterią promocyjną oraz zakładem wzajemnym.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.