Wołomin, 7 listopada 2019 roku

Dorian Hurtowania Elektrotechniczna spółka z o.o.
(dawniej: DORIAN Hurtownia Elektrotechniczna Ewa Wysocka)
ul. Kobyłkowska 12
05-200 Wołomin
NIP: 1251700037

ZAWIADOMIENIE
o przekształceniu przedsiębiorcy
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Niniejszym zawiadamiam o przekształceniu przedsiębiorstwa pod firmą:

DORIAN Hurtownia Elektrotechniczna Ewa Wysocka
z siedzibą w Wołominie
Adres: ul. Kobyłkowska 12, 05-200 Wołomin
(NIP: 1250408808, REGON: 017210320)

w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 5841 i nast. w zw. z art. 551 § 5 kodeksu spółek handlowych, która została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 listopada 2019 roku pod firmą:

DORIAN Hurtownia Elektrotechniczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Wołominie
Adres: ul. Kobyłkowska 12, 05-200 Wołomin
(NIP: 1251700037; REGON: 384809238; KRS: 0000812285)

Dane teleadresowe (telefon, faks, e-mail), siedziba, adres nie uległy zmianie i są tożsame z danymi przedsiębiorstwa przed przekształceniem.

Zmianie uległy natomiast numer NIP, REGON oraz spółce przekształconej został nadany numer KRS.

Zgodnie z art. 5842 § 1 kodeksu spółek handlowych spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Tym samym spółka po przekształceniu pozostała stroną wszelkich stosunków prawnych, w tym umów zawartych przez DORIAN Hurtownia Elektrotechniczna Ewa Wysocka – na zasadzie kontynuacji.

Przekształcona spółka jest reprezentowana przez (uprawniony do samodzielnej reprezentacji) Zarząd w składzie:

1. Marka Wysockiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu,

2. Anetę Wysocką, pełniącą funkcję Członka Zarządu,

3. Monikę Sielicką, pełniącą funkcję Członka Zarządu.

Uprzejmie proszę o uwzględnienie powyższych zmian w naszych relacjach biznesowych, w szczególności przy wystawianiu faktur na rzecz spółki DORIAN Hurtownia Elektrotechniczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z poważaniem

Marek Wysocki
Prezes Zarządu

Kategorie: Aktualności